Your Booking

Overland Travel of Panoramic West China Adventure

Duration: 55 Days

Tour Code: CITA

Destination: Mohan-Mengla-Kunming-Panzhihua-Xichang-Luding-Kangding-Xinduqiao-Tagong-Bamei-Daofu-Garzi-Baiyu-Dege-Mani Gango-Yushu-Maduo-Xining-Zhangye-Jiayuguan-Dunhuang-Hami-Balikun-Turpan-Urumqi-Altay-Kanas-Hemu-Burqin-Karamay-Yining-Zhaosu-Tekes-Nalaty-Korla-Kuqa-

Fill in Your Information
feedbackinstagramASTA PATA IATA

Xinjiang China Travel is a branch of China Travel Agency Co. Ltd. (established 1987)

China Silkroad Travel Copyright © 2007. All Rights Reserved to Xinjiang China Travel

Tourism Operating License: L--XB00212 Urumqi Tourism Bureau: 0991-2843661 We are the China Silk Road Travel Specialists!